Det Danske Orgelselskab blev stiftet i 1970 af en kreds af organister, orgelbyggere og andre orgelinteresserede.

Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet, at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.

Medlemmerne modtager hvert år to numre af tidsskriftet ORGLET, der indeholder artikler om orgelbygning og orgelrestaurering samt anmeldelser af bøger, cd’er og grammofonplader. Tidsskriftet rummer derudover detaljerede oplysninger om alle nybygnings-, ombygnings- og restaureringsarbejder, der udføres af danske orgelbyggere.

To gange årligt udsendes pr. e-mail et mindre hæfte indeholdende referater og oplysninger om ekskursioner og andre medlemsaktiviteter.

Orgelselskabet har siden 1981 udgivet Dansk Orgelårbog. Den sidste af disse, Dansk Orgelkultur, markerede foreningens 25 års jubilæum.

Hvert år arrangeres der ekskursioner i forskellige egne af landet, samt ca. hvert andet år en udlandstur.
Tidligere ture har gået til bl.a. Holland, Tyskland, Frankrig, England og Sverige.

Selskabets tidligere udgivelser samt gamle numre af ORGLET kan erhverves af medlemmer til særpris.

Man kan vederlagsfrit og uden forbindende få tilsendt et prøvenummer af ORGLET.
Kontakt Flemming Møller, flemmingpdqmoller@gmail.comDenne hjemmesiden indeholder de forholdsvis blivende oplysninger om Det Danske Orgelselskab.
Oplysninger om aktiviteter og begivenheder bliver løbende lagt på Orgelselskabets Facebook side.

Det Danske Orgelselskab